Letnie wakacje to – oprócz doskonałego momentu na wypoczynek i wyjazd z rodziną – czas, kiedy rodzice kompletują wyprawki szkolne dla swoich pociech. Z roku na rok zwiększają się koszty przygotowania dzieci na nowy rok szkolny. Pewną ulgą mogą być dodatkowe pieniądze, jakie dostaną rodzice co najmniej dwójki dzieci z budżetu państwa.

Geneza

           „Program 500+” w założeniu miał poprawić sytuację finansową rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko, a także być rodzajem zachęty do zwiększenia dzietności. Beneficjentami są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni.

Pieniądze na drugie dziecko

Wysokość świadczenia została ustalona na 500 zł. Kwota ta przysługuje na każde drugie i następne dziecko w każdej rodzinie (bez znaczenia jest dochód rodziny). Mowa tu o dziecku własnym, adoptowanym, a także dziecku znajdującym się pod opieką prawną (do czasu ukończenia 18-go roku życia). Warunkiem jest jednak to, by dziecko nie pozostawało w związku małżeńskim ani nie znajdowało się w placówce, która zapewnia całodobowe utrzymanie.

„Program 500+” przewiduje możliwość uzyskania świadczenia także na pierwsze dziecko. Warunkiem jest jednak to, by:

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 800 zł,
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 1200 zł, ale przynajmniej jedno dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności.

Formalności, wymagania

           Aby uzyskać świadczenie pieniężne, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Należy to zrobić w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Formularz zawiera informacje podstawowe: imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL rodziców lub opiekunów, a także imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL i stan cywilny dziecka. W przypadkach, gdy kryterium decydującym o przyznaniu świadczenia jest dochód, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia wszystkich członków rodziny o wszelkich dochodach (zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dlaczego warto pracować w międzynarodowym środowisku?

Praca w międzynarodowym środowisku może być stresująca, ale jest też pełna wyzwań i daje szansę na rozwój w wielu kierunkach....

Zamknij