Choć może się wydawać, że sporządzenie ankiety jest sprawą bardzo łatwą – nic bardziej mylnego. By uzyskać wartościowe odpowiedzi, które mogą zostać uwzględnione w postępowaniu badawczym, ankieta musi być przygotowana w sposób bardzo dokładny i zaplanowany. Istnieje kilka zasad, które mówią o tym, jak powinna wyglądać idealna ankieta.

Przede wszystkim ankieta musi być krótka, ponieważ respondenci dysponują ograniczoną liczbą czasu i ochoty by odpowiadać na nasze pytania.

Na samym początku ankiety powinien się znaleźć krótki wstęp, w którym przedstawia się autor ankiety, a także krótko informuje o celu badania. Bardzo ważną kwestią jest poinformowanie badanego o anonimowości udzielanych odpowiedzi.

Na końcu każdej ankiety powinna się natomiast znaleźć krótka metryczka przydatna w prowadzonych statystykach – pytania o wiek, płeć, wykształcenie respondenta, a także miejsce zamieszkania (miasto, duże miasto, wieś itp.). Po metryczce zamieszczamy w ankiecie krótkie podziękowanie za czas i udzielenie odpowiedzi na pytania – chcemy by respondent czuł się dobrze, dlatego też podziękujmy mu za wkład i chęć pomocy.

Jeśli chodzi o poszczególne pytania, powinny być one napisane prostym i zrozumiałym językiem.

Nie warto zaczynać od bardzo trudnych pytań, ponieważ mogą one zniechęcić respondenta. Trudne pytania zostawmy na sam koniec (przed metryczką), wówczas respondentowi będzie trudniej się wycofać z wypełniania ankiety. Pierwsze pytanie powinno być przyjemne i ciekawe, zachęcające do wypełnienia ankiety. Nie musi mieć ono natomiast wartości merytorycznej.

Konstruując pytania i możliwe do wyboru odpowiedzi (jeśli pytanie jest zamknięte), starajmy się pytań o jedną rzecz naraz. Częstym błędem jest bowiem zadawanie dwóch pytań w jednym zdaniu (odnoszących się do różnych kwestii), co może spowodować problem z udzieleniem odpowiedzi.

Warto również zadbać o to, by w odpowiedziach uwzględnić wszelkie możliwe odpowiedzi lub też zostawić wolną przestrzeń – odpowiedź „inne”, która daje respondentowi możliwość uzupełnienia kafeterii (czyli właśnie zestawu odpowiedzi).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak nauczyć się hipnozy

Hipnoza jest zagadkowym i tajemniczym stanem, w którym człowiek zaczyna funkcjonować w danej sytuacji poza świadomością. Jest to przydatna forma...

Zamknij