Komórki macierzyste wykorzystuje się w terapii wielu chorób, w tym nowotworowych. Jest to nowoczesna metoda leczenia.

Zastosowanie komórek macierzystych

Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane komórki pobrane z krwi pępowinowej, dlatego mogą dać początek nowym tkankom lub zastąpić te, które z jakiegoś powodu uległy zniszczeniu. Zastosowanie komórek macierzystych jest przedmiotem wielu badań. Wiadomo już, w których rodzajach chorób można je z powodzeniem wykorzystywać. Lista schorzeń, które mogą być dzięki nim leczone, została opracowana przez organizację European Blood and Marrow Transplantation (EBMT), zajmującą się przeszczepianiem komórek macierzystych oraz działalnością naukową i edukacyjną w tej dziedzinie.

 

Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej wykorzystuje się w leczeniu:

  • ostrych białaczek,
  • przewlekłych białaczek szpikowych, limfatycznych i młodzieńczych,
  • niedokrwistości opornych na leczenie,
  • zespołów mieloproliferacyjnych,
  • ziarnicy złośliwej,
  • chorób związanych z brakiem funkcji enzymów,
  • dziedzicznych anomalii erytrocytów,
  • zaburzeń układu immunologicznego,
  • niektórych chorób dziedzicznych,
  • nowotworów złośliwych piersi, nerek, neuroblastomy.

Kto może skorzystać z komórek macierzystych?

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są przechowywane w banku komórek do momentu, aż zajdzie potrzeba ich użycia. Mogą zostać wykorzystane w terapii osoby, od której zostały pobrane, lub jej rodzeństwa i rodziców. Istnieje także inicjatywa publicznych banków krwi pępowinowej, z których mogą skorzystać ludzie znajdujący się w takiej potrzebie.

Kto może pobrać komórki macierzyste?

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być pobrane podczas każdego porodu, także cięcia cesarskiego (krew jest wtedy pobierana bezpośrednio po urodzeniu łożyska). Jedynym przeciwwskazaniem jest stwierdzenie choroby genetycznej, wirusowej lub wenerycznej, ponieważ może ona wpływać na jakość materiału genetycznego przenoszonego przez komórki macierzyste.

 

Pobranie krwi pępowinowej jest możliwe w szpitalach w całej Polsce, a także w Wielkiej Brytanii. Należy przed porodem zgłosić się do Polskiego Banku Komórek Macierzystych, aby podpisać umowę i odebrać pakiet, który trzeba dostarczyć do szpitala. Zawiera on specjalny pojemnik do przechowywania materiału biologicznego. Krew pępowinowa pobierana jest przez położną w trakcie porodu, tuż po odpępnieniu dziecka. Procedura jest w pełni bezpieczna dla noworodka i jego mamy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Warszawa europejskim miastem przyszłości

Na przestrzeni lat Warszawa rozwijając się stwarzała warunki do inwestycji, jak i do lepszych warunków bytowych. Według badań CBRE to...

Zamknij