Zasady przeciwpożarowe to nie tylko martwe przepisy, ale zbiór wskazówek, które pozwalają na zadbanie o bezpieczeństwo w budynku. Domy jednorodzinne rządzą się zupełnie innymi prawami niż budynki użyteczności publicznej. Przede wszystkim nie muszą być wyposażone w gaśnice lub przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

 

W domach jednorodzinnych nie ma obowiązku umieszczania instrukcji postępowania na wypadek pożaru. Warto jednak znać zasady przeciwpożarowe, aby polepszyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Czujki wykrywające dym (które oferuje np. iVolta), czujki czadu – wszystko to pozwala na wczesne wykrycie zagrożenia.

 

Kontrole instalacji w domach jednorodzinnych

Właściciele domów jednorodzinnych nie muszą martwić się o wyposażenie swojego budynku w gaśnice, instrukcje przeciwpożarowe lub wyłączniki prądu na wypadek pożaru. To, co powinni robić, to przede wszystkim kontrole instalacji sanitarnych. Regularne sprawdzanie sprawności instalacji gazowej, grzewczej, wentylacji to podstawa postępowania, które ma zapobiec pożarom. Szczegółowe informacje na temat obowiązków właścicieli domów jednorodzinnych są zawarte w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

 

Przeciwpożarowe wyposażenie domu jednorodzinnego

Właściciele domów jednorodzinnych nie mają obowiązku wyposażać ich w sprzęt przeciwpożarowy. Warto jednak, aby w budynku znalazły się gaśnice oraz czujki dymu i czadu. Istotną kwestią dla bezpieczeństwa jest także wyposażenie okien i drzwi w mikrowentylację. Montaż instalacji i urządzeń, które pomagają ochronić dom przed pożarem przyczynia się do polepszenia poziomu bezpieczeństwa.

 

Zasady przeciwpożarowe a mieszkanie w domu jednorodzinnym

Przepisy pożarowe dość konkretnie określają zasady użytkowania budynków jednorodzinnych oraz działek. Materiały palne (łącznie z materiałami wykończeniowymi) muszą znajdować się w oddaleniu większym niż 0,5 m od urządzeń, które mogą wytwarzać wysoką temperaturę (powyżej 100 stopni Celsjusza). Nie wolno w pomieszczeniach (nawet niemieszkalnych) składować materiałów, które mogą być łatwopalne lub wybuchowe. Istotne jest także, żeby nie zasłaniać niczym drogi ewakuacji w czasie pożaru.

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pieczenie, świąd, upławy – przyczyny i leczenie infekcji intymnych

Upławy, pieczenie oraz świąd na ogół wskazują na infekcję intymną. Najczęstszą przyczyną infekcji jest bakteryjna waginoza, do której powstawania przyczyniają...

Zamknij